Política de privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals que tractem en MAGNO ENTERTAINMENT, han estat facilitades per l'interessat i estan sent tractats amb el seu consentiment. Les dades poden procedir d'empreses a les quals vostè va atorgar el seu consentiment per a la prestació de determinats serveis que prèviament va contractar.
La informació que com a USUARI proporcioni a través dels formularis o correus electrònics que apareixen en aquesta web quedaran protegits en els termes que reflectim en aquesta Política de Privadesa.


Responsable del tractament.


MAGNO ENTERTAINMENT S.L. amb NIF B65845968, d'ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'USUARI i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica (ÉS) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal.


Tractament de les seves dades personals.


En compliment de l'establert en el RGPD les dades personals enviades a través del web i /o qualsevol altre mitjà de recollida de dades, seran tractats de manera lícita, lleial i transparent, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:


1.- FINALITAT DEL TRACTAMENT.


La finalitat principal és mantenir una relació comercial de prestació de serveis amb l'USUARI. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:


- Remetre comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.


- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.


2.- BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT DE DADES.


Aquests tractaments es realitzen sobre la base de l'interès legítim del Responsable per oferir als seus clients informació comercial sobre productes i serveis i a la relació contractual per a la tramitació d'enviaments i comandes.


3.- CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.


Conservem les dades personals proporcionades mentre es mantingui la relació contractual, així com durant el termini legal en el qual pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d'aquesta relació.


4.- COMUNICACIÓ DE LES DADES.


No es comunicaran les dades a tercers, excepte per a obligació legal. El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als USUARIS que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els USUARIS.


5.- DRETS DE L'USUARI.


En qualsevol moment l'USUARI pot modificar les seves preferències d'enviaments comercials, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els termes previstos en el RGPD, mitjançant correu electrònic dirigit a info@magnoentertainment.com.
En tots dos suposits, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que li identifiqui.
També pot fer ús dels models i formularis que per a l'exercici d'aquests drets posa a la seva disposició al portal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


A més, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic, pot exercir el seu dret de cancel·lació i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per electrònic.


Els drets que legalment estan prevists en el RGPD són:


• Dret d'Accés: Podrà consultar les seves dades personals.


• Dret de Rectificació: Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o els hagi modificat.


• Dret de Supressió: Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals en el moment que vulgui.


• Dret d'Oposició: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.


• Limitació del tractament: Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:


- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades.


- Quan el tractament és il·lícit, però s'oposi a la supressió de les seves dades.


- Quan el RESPONSABLE no necessiti tractar les seves dades, però l'USUARI els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


- Quan S'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'interès legítim per part del RESPONSABLE, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.


• Dret de Portabilitat: (Disponible a partir del 25 de maig de 2018) Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com a transmetre'ls a una altra entitat.


• Revocació del consentiment: L'USUARI tindrà dret a retirar el consentiment atorgat per al tractament de les dades personals, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals que s'indiquen a continuació, sense que això afecti a la licitud dels tractaments realitzats amb caràcter previ a la seva retirada.


L'USUARI tindrà el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment i també li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es), si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets o si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


Informació facilitada per l'USUARI.


Els USUARIS accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.


L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.


Totes les dades sol·licitades són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


- Xarxes socials.


MAGNO ENTERTAINMENT pot utilitzar les xarxes socials com a mitjà de comunicació i promoció dels nostres serveis. En cap cas utilitzarem les dades per a finalitats no permeses. Aquesta empresa no es fa responsable dels continguts, comentaris, opinions o informacions, pròpies o de tercers, que els USUARIS puguin publicar en els nostres comptes creats en Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube etc. Pot utilitzar els nostres continguts per a finalitats lícites, sempre que faci esment al seu origen o autor. Tingui en compte que la utilització de les xarxes socials està condicionada a les polítiques de privadesa de cadascuna d'elles.


- Conseqüències de no facilitar-nos les seves dades personals.


Les dades personals sol·licitades són necessàries per prestar-li els serveis contractats o atendre les seves sol·licituds, si no ens proporciona aquestes dades no podrem prestar-li el servei sol·licitat.
Per facilitar-nos les seves dades personals és necessari una edat mínima de 14 anys.


Confidencialitat i seguretat de les seves dades.


Les dades obtingudes a través del  Web i/o qualsevol un altre mitjà, seran tractats pel RESPONSABLE amb absoluta confidencialitat, comprometent-se a guardar secret respecte dels mateixos.


Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR i en l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.


El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.


La legislació sobre protecció de dades pot ser modificada, per la qual cosa li recomanem encaridament que consulti regularment la nostra Política de Protecció de Dades.


Canals per contactar amb el responsable del tractament de dades.


Per a qualsevol dubte relacionat amb el present document de Tractament de Dades Personals, l'USUARI podrà posar-se en contacte amb el RESPONSABLE a través de:
Adreça electrònica: info@magnoentertainment.comAquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica (no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement). I també pot utilitzar cookies de tercers (Google Analytics) a efecte de recopilar estadístiques anònimes sobre l'ús i el trànsit del nostre lloc web, perquè puguem millorar-lo.

No obstant això, els enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de la la nostra empresa, vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.


Rebutjar     Acceptar