Avis legal


El lloc web www.magnoentertainment.com pertany a MAGNO ENTERTAINMENT S.L. amb NIF B65845968 (d'ara endavant RESPONSABLE) domiciliat a C/Robí 18, 1-3. 08024 Barcelona.

DADES DE CONTACTE:


Correu electrònic: info@magnoentertainment.com

OBJECTE I ÀMBIT DEL WEB.


Les presents Condicions Generals de Contractació i Utilització tenen per objecte regular la posada a la disposició de la informació subministrada en la web del RESPONSABLE.
Per tant, la navegació per la web suposa l'acceptació com a USUARI, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. El RESPONSABLE podrà modificar la pàgina web per efectuar els canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l'adequada funcionalitat de la mateixa, sense necessitat de previ avís.

USUARIS.


L'accés i/o ús d'aquest portal del RESPONSABLE atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'USUARI, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre web, obligant-se l'USUARI a mantenir indemne al RESPONSABLE per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

ÚS DEL PORTAL.


La pàgina web del RESPONSABLE proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, 'els continguts') en Internet pertanyents al RESPONSABLE o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del port
L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de comentaris o grups de notícies) que el RESPONSABLE pot ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:


• Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes físics i lògics del RESPONSABLE, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
• Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres USUARIS i modificar o manipular els seus missatges.
El RESPONSABLE es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, el RESPONSABLE no serà responsable de les opinions abocades pels USUARIS a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.


El RESPONSABLE per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del RESPONSABLE o bé dels seus llicenciadors.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del RESPONSABLE.
L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del RESPONSABLE. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines del RESPONSABLE.
Queda prohibit, per tant, l'ús de la pàgina web del RESPONSABLE amb finalitats públiques o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la web.
Queda expressament prohibida la introducció de hiperenlaces amb finalitats mercantils en pàgines web alienes al RESPONSABLE, que permetin l'accés al nostre web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència de hiperenllaços a llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi el hiperenllaç, ni l'acceptació per part del RESPONSABLE dels seus continguts o serveis.

ADREÇES IP.


Els servidors del web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'USUARI. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet.
Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.


El RESPONSABLE no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels USUARIS, motivades per causes alienes al RESPONSABLE, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables al RESPONSABLE, degudes a l'USUARI, a tercers, o a supòsits de força major.
El RESPONSABLE no controla, amb caràcter general, la utilització que els USUARIS fan del web. En particular, el RESPONSABLE no respon en cap cas que els USUARIS utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.
Els productes o serveis presentats en el lloc web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat del RESPONSABLE no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als quals hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon doncs, als clients de fora d'Espanya el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes o serveis que ens sol·licitin.

MODIFICACIONS.


El RESPONSABLE es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS.


En el cas que al nostre WEB es disposessin enllaços o hipervíncles d'altres llocs d'Internet, el RESPONSABLE no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas el RESPONSABLE assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet.
Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ.


El RESPONSABLE es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells USUARIS que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS.


El RESPONSABLE perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA.


El RESPONSABLE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades. La ultima modificació de les condicions és del 15/4/2018.

SEGURETAT.


El lloc web utilitza les tècniques de seguretat de la informació a través de l'empresa CDMON on té contractat el hosting i el domini, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'USUARI accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.


La relació entre el RESPONSABLE i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat que correspongui.


Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica (no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement). I també pot utilitzar cookies de tercers (Google Analytics) a efecte de recopilar estadístiques anònimes sobre l'ús i el trànsit del nostre lloc web, perquè puguem millorar-lo.

No obstant això, els enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de la la nostra empresa, vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.


Rebutjar     Acceptar